Bezieling

Net als een kaars niet kan branden zonder vuur, kan een mens niet leven zonder bezieling

Bezieling

We gebruiken het woord bezield voor iemand die doet wat het hart hem of haar ingeeft, die vanuit een passie leeft.

4 belangrijke aspecten van bezieling:

 1. De kwaliteit van de ziel is zichtbaar en voelbaar in wat iemand doet. De kwaliteit van de ziel verwijst naar hogere aspiraties en diepere drijfveren. Bezieling gaat voorbij aan materiële tevredenheid, aan ambities of talenten, aan oppervlakkige wensen. Het gaat over dingen die raken aan een diepere laag, aan wezenlijke zaken. Het raakt aan de kern, aan de essentie van iemands bestaan. Het gaat om de verbinding tussen mensen en het hogere of het diepste in zichzelf, voor die processen waar de mens voorbij zijn zelfgerichte focus gaat en zich laat leiden door iets sterkers dan hijzelf.
   

 2. Bezieling is geen statische toestand, maar een proces. Dat proces is niets anders dan leven, energie en tinteling geven aan iets dat materieel is. We zijn zowel in staat om anderen te beroeren met onze levensenergie en dynamiek als in staat om geraakt te worden door iemand of iets, dat aan ons die levenskwaliteit schenkt. Ziel is kwaliteit en ziel is energie.
   

 3. Bezieling kost moeite, inspanning en toewijding. Bezieling is dan ook meer een inspiratiebron van waaruit men put, dan iets wat men wil bereiken. Iets willen verkrijgen of een doel willen bereiken zijn behoeften die meer voortkomen vanuit ons ego dan vanuit ons hart. Voor ons ego is het resultaat belangrijk, voor de ziel is de kwaliteit belangrijker dan het bezit of het resultaat. Passie is eerder gericht op scheppen en ervaren dan op het verkrijgen en bereiken. Iemand die gepassioneerd bezig is, is volledig in beslag genomen door en geconcentreerd op wat hij doet. Op zulke momenten is het besef dat we een persoon zijn die iets doet ver naar de achtergrond gedrongen. We lijken samen te vallen met de activiteit zelf, met de omgeving, met de mensen met wie we samen zijn. Het lijkt alsof de tijd stilstaat. Verleden en toekomst spelen even geen rol. Het zijn momenten van heelheid, waarin we een intense verbondenheid ervaren met wat er om ons heen is; momenten die het leven zo de moeite waard maken.
   

 4. Bezielde mensen zijn mensen die handelen vanuit hun unieke kwaliteiten of gaven. Bezieling komt altijd voort uit hun kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn uitingen van het zelf. Zij zijn een afspiegeling van de eenheid in ons. Wanneer we onze unieke kwaliteiten inzetten, het beste van onszelf geven, is de kracht van bezieling voelbaar. Wanneer je doet wat jou tot uniek iemand maakt, sta je in je kracht. Bezieling gaat over een kern in ons, die ons uniek maakt en die zin geeft aan ons bestaan als mens.


Het bestaan van de ziel kan niet bewezen worden. Echter de kwaliteit van leven, van diepgang en intense betrokkenheid, de aanwezigheid van een soms onverklaarbare verbinding tussen mensen, die kunnen worden beschouwd als de kenmerken van de ziel, kunnen we wel degelijk ervaren.

 

De rol van de ziel als motor voor ons leven, werken en leren raakt soms op de achtergrond. Wanneer de ziel ontkend wordt, zal zij signalen afgeven. Net als het lichaam signalen afgeeft als iemand van binnen verteerd wordt door wrok, zullen ook bij een organisatie signalen zichtbaar zijn die wijzen op een onderstroom, een stille onvrede, een gemis aan zingeving.

 

Bezieling in organisaties

 

Bezieling in organisaties is een poging om organisaties te bouwen waarin mensen hun leven gezamenlijk zin kunnen geven. Opdat mensen niet alleen succesvol zijn, maar ook innerlijk voldoening beleven van hun inspanningen, samen met anderen in hun directe omgeving.

 

De ziel van een organisatie is de spirit of het elan van een organisatie. Er straalt levenskracht vanaf en het is een bron van ongekende energie. Het werkt aanstekelijk en inspireert alle niveaus.

 

Voor veel mensen is hun werk een uitdrukking van hun bezieling. Deze mensen zijn gedreven om kwaliteit te leveren, stralen een levensenergie uit die aanstekelijk is en die uitgaat boven geld verdienen en winst te maken.

Hoe zorg je voor bezieling?

 

Om een bezield leven te leiden is nodig je ziel en je persoonlijkheid te ontwikkelen. Het gaat om een balans tussen beide aspecten van onszelf. De ontwikkeling van onze persoonlijkheid biedt ons toegang tot het bereiken van doelen, het behalen van successen en het vervullen van onze (materiële) behoeften. De ontwikkeling van de ziel geeft ons toegang tot diepgang, tot zinvol leven, tot de krachtige levensenergie die ons leven kleur en glans geeft.

 

Bezieling bestaat eruit de weg te gaan die de ziel voor ogen had bij onze geboorte (je zijnsintentie). Deze bestemming is de weg van de ziel. De weg die zal leiden tot de grootste vervulling en bezieling. Alle omstandigheden, die een mens tegenkomt in zijn of haar leven, hoe verdrietig of hoe moeilijk ook, maken deel uit van deze bestemming en helpen ons om deze te verwerkelijken. Bezieling is dan ook niet alleen maar euforie en enthousiasme, maar een besef dat alle gebeurtenissen in ons leven mogelijk betekenisvol zijn. De grilligheid en irrationaliteit van gebeurtenissen kan het soms moeilijk maken om die betekenis te begrijpen. Maar het feit dat we het niet begrijpen betekent niet dat er geen betekenis is.

 

Het is niet eenvoudig om te weten wat jouw individuele bestemming is. Je kunt zelfs niet spreken van een zeker weten. Veeleer is het een intuïtief aanvoelen, dat ondersteund wordt door flitsen van inzicht, door toevallige ontmoetingen, door de eigenaardigheden van je persoon, door een gevoel dat het klopt, dat het in overeenstemming is met een groter plan.

De onverwachte verrassingen die het leven ons biedt dagen ons juist uit om te reflecteren, betekenis te geven en onze reacties te bepalen.

 

De ziel gaat meer over verdieping, het afpellen en ontvouwen van wat besloten ligt in de persoon. De ontwikkeling van de ziel beweegt zich niet in een rechte lijn, maar in cirkels. We kiezen, twijfelen, zetten door, gaan terug, aarzelen.

 

Wie bezield is in wat hij doet, geeft vanzelf het beste van zichzelf en zorgt dat de kwaliteit van wat hij aflevert maximaal is.

Om het beste uit jezelf te halen, heb je vijf dingen nodig:

 1. een groot verlangen om je bestemming te bereiken.

 2. een helder beeld van hoe het eruit ziet als het klaar is.

 3. een verdiepingsslag maken op hoe je het voor elkaar krijgt.

 4. je verbinden met de bijdrage die jij wil leveren.

 5. het verwezenlijken van die bijdrage.

 

De vijf “ver”s nl. (vijvers) -verlangen, verbeelden, verdiepen, verbinden en verwezenlijken- zorgen samen voor de realisatie van jouw droomdoel:

 

Ik help jou te focussen op jouw verlangen en tegenslagen te zien als leermomenten, die jou iets te vertellen hebben. 

 

Ik laat jou verbeelden hoe jouw ideale onderneming eruit ziet. Je maakt een ideaalplaatje van jezelf, je onderneming, je medewerkers en jouw klanten. Hoe scherper jouw beeld, hoe beter het resultaat.

 

Ik heb me verdiept in wat er nodig is om jouw droom te bereiken. Ik stel jou en je medewerkers die vragen die leiden tot nieuwe en verbindende inzichten. Door je nieuwe inzichten toe te passen, krijg je steeds meer zin om bij te dragen aan je bestemming.

 

Door steeds te kijken naar wat jouw mensen drijft en waar zij goed in zijn, gaan ook zij zich sterk verbinden met wat zij bijdragen (hun toegevoegde waarde) aan de realisatie van het doel.

 

Door de medewerkers te betrekken bij het bepalen van de doelen en henzelf plannen laten bedenken om die doelen te realiseren, gaan zij met veel energie die plannen verwezenlijken, omdat het iets van henzelf is.

 

Hoe begin je om meer bezieling in jouw onderneming te creëren?

Door iemand in te schakelen, die weet wat er voor nodig is om meer bezieling te creëren. Zelf lukt je dat niet, anders had je het wel gedaan. Toch?