Strategie, de strijd om de klant winnen

“Dagelijks wordt u in de social media verteld, dat u en uw kantoor niet lang meer op de traditionele manier kunnen blijven werken. Het is aanpassen en meegroeien, de nieuwste technologie omarmen en uw dienstenportefeuille uitbreiden, of ten onder gaan.” Los van de validiteit hiervan, is het nodig als accountantskantoor een strategie te ontwikkelen?

Hebt u een strategie? Negen van de tien ondernemers zeggen van wel.

Als ik daarna vraag: “Op welk speelveld concurreert u?” En vervolgens: “Hoe denkt u daar te winnen?” dan hoor ik zelden een goed doordacht en enthousiast verhaal.

Doordat het begrip strategie door iedereen anders geïnterpreteerd wordt, is de vraag: “Hebt u een strategie?” vaag en onduidelijk. Voor mij is strategie een gecoördineerde en geïntegreerde set van keuzes:

  • Wat is onze winnende aspiratie?

  • Wat is ons speelveld?

  • Hoe gaan we daar winnen?

  • Met welke kerncompetenties?

  • Met welke managementsystemen?

Alleen via een doordacht en beredeneerd antwoord op deze vragen te formuleren, zult u in staat zijn om op een unieke wijze de behoeften van de markt in te vullen, daarbij een concurrentievoordeel te creëren en een duidelijke toegevoegde waarde voor uw klanten.

Lees deze en de komende 5 blogs om voor uzelf te bepalen of u een echt heldere strategie hebt. En hebt u die (nog) niet: om te bepalen of u een deel van uw kostbare tijd wilt besteden om over een winnende strategie na te denken.

Het al dan niet kiezen voor een heldere en weloverwogen strategie heeft belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van uw winst. De hierna volgende blogs geven u inzicht in wat er nodig is om een volwaardige strategie te bepalen. Mijn intentie is u te helpen om bewuster en zorgvuldiger uw keuzes te maken.

De blogs behandelen de volgende thema’s:

Blog 2: De 8 voordelen van een strategie

Wegen de voordelen van een strategie op tegen de tijd en het “gedoe”, nodig om een strategie te bedenken?

Als u zich realiseert wat de voordelen van een winnende strategie zijn, dan bent u het met me eens dat u niet zonder een heldere en doordachte strategie kunt.

Blog 3: Geen strategie, de hectiek van de dag regeert.

Hoe is het om te beseffen dat u en uw onderneming geleefd worden door anderen?

Strategie houdt in: het maken van keuzes in het licht van een helder doel. Uw keuzes bepalen het verschil tussen winnen en verliezen. En u alleen bent verantwoordelijk voor de gevolgen van die keuze. Bedenk: niet kiezen is ook een keuze. Als u het iedereen naar zijn zin wil maken, dan is dat vaak de kortste weg naar ‘falen’.

Blog 4: Bedenk de winnende strategie

Hoe zorgt u ervoor dat de creativiteit stroomt en dat u en uw partners enthousiast zijn voor de strategie, die u samen bedenkt?

Als u denkt, dat doe ik even, denk dan nog een keer. Immers u heeft met mensen te maken, die allemaal een andere kijk op de realiteit hebben en vaak erg hechten aan hun eigen mening. Verschillen kunnen creativiteit stimuleren, maar vaker leiden zij tot spanningen of zelfs conflicten. Het proces van strategievorming en -implementatie stelt hoge eisen aan uw communicatieve vaardigheden.

Blog 5: De strategie uitvoeren: anders kijken, denken en handelen

Hoe zorgt u ervoor dat alle medewerkers zich geïnspireerd inzetten om de gezamenlijk bedachte strategie uit te voeren?

Strategie betekent dingen anders, of andere dingen doen. Degenen die dat willen, komen ‘binnenshuis’ collega’s tegen die het goed ging in de oude situatie en die niet mee willen werken aan ‘het nieuwe’. U hebt mensen nodig die in onbekende situaties durven te stappen; en die vormen de minderheid.

Blog 6: Het principe van “the first dancing guy”

https://youtu.be/fW8amMCVAJQ

Hoe zorgt u ervoor dat de energie in het proces blijft, dat mensen het leuk vinden om ermee bezig te zijn en ermee bezig te blijven?

Wie u erbij betrekt om de strategie te bedenken en hoe u het aanpakt, bepaalt in hoge mate of de bedachte strategie wordt gerealiseerd. Vanuit mijn ervaring met strategietrajecten in accountantsorganisaties, beschrijf ik wat wel goed werkt en wat niet.

Overweegt u een bijstelling/aanscherping van uw strategie, of beseft u dat het nuttig en nodig is om een visie en strategie te bedenken? Lees dan mijn volgende blogs. Als u op de home page uw naam en e-mailadres achterlaat, dan krijgt u die per mail toegestuurd, als ze gepubliceerd worden.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief