De acht voordelen van een winnende strategie


Kan een onderneming zonder strategie? Wat levert het de leiding op om hun strategie te bepalen?

De essentie van strategie is een plan te hebben hoe de strijd om de klant te winnen. Kan of wilt u zonder? In de (top)sport is het ondenkbaar om geen strategie te hebben, waarmee je denkt te winnen.

U heeft een strategie als u de volgende vragen met een volmondig ja kunt beantwoorden:

 • Hebt u een winnende aspiratie?

 • Hebt u uw speelveld bepaald?

 • Weet u hoe u daar wilt winnen?

 • Weet u welke kerncompetenties u daarvoor nodig hebt?

 • Hebt u uw management systemen daarop afgestemd?

Een door de gehele organisatie gedragen, winnende strategie heeft de volgende voordelen:

1. Focus

Een onderneming wil graag de juiste dingen doen. Wat “juist” is, wordt door het expliciteren van de strategie zichtbaar en tastbaar gemaakt. Alle betrokkenen weten welke richting het kantoor op wil en waarom dat zo is. De medewerkers weten wat belangrijk is (en wat niet). Zij kunnen hierdoor prioriteiten stellen (wat doen we wel en wat niet (meer)). Dit levert veel tijdsbesparing op, alsmede meer winst.

2. Trots zijn op uw identiteit

Alle belanghebbenden weten waar de onderneming voor staat en waar zij voor gaat. Dit is een bron van motivatie voor zowel management als medewerkers. Zij sluiten hun gedrag en competenties hier op aan. Gevolg: medewerkers hebben zin om zich voor 110% in te zetten en zijn trots op hun bedrijf.

3. Beter presteren dan de concurrentie

De medewerkers weten op welke aspecten van de dienstverlening het kantoor wil uitblinken. Als dat lukt en de omzet stijgt, is dat een enorme bron van voldoening.

4. Medewerkers presteren beter

Aan het einde van het proces van strategievorming worden concrete en meetbare doelen gesteld. Management en medewerkers dragen samen verantwoordelijkheid om die doelen te realiseren. De medewerkers weten dus precies wanneer zij succesvol zijn. Door het stellen van doelen kunnen medewerkers goed gecoacht worden, waardoor zij meer van hun potentieel gebruiken.

5. Beter stuurbaar en beheersbaar

Als de doelen bekend zijn, kunnen tijdig de middelen gepland worden om die doelen te bereiken. Doordat er doelen zijn, kan er gericht getraind worden om die doelen te realiseren.

6. In minder tijd meer bereiken

Alleen wanneer de strategie bekend is, kan bepaald worden

 • Hoe de structuur eruit ziet.

 • Aan welke eisen de systemen moeten voldoen.

 • Hoe de (kern)processen ingericht moeten worden.

 • Welke competenties benodigd zijn.

 • Welke cultuur het beste past bij de strategie en de realisatie van de doelstellingen.

 • Welke managementstijl het meest effectief is.

Pas wanneer de strategische doelstellingen bepaald en gekwantificeerd zijn, weet de leiding waarop zij stuurt.

7. Betere en standvastige keuzes maken

De kernwaarden zijn de leidraad voor het dagelijks handelen. Als klantgerichtheid één van de kernwaarden is, dan zijn de eisen en wensen van de (externe en interne) klant het uitgangspunt van het handelen. Hierdoor werken medewerkers effectiever. Zij kunnen elkaar aanspreken op hun gedrag.

8. Managers en medewerkers hebben er zin in

Als managers en medewerkers betrokken worden bij het denkproces om de strategie te bepalen, dan zijn zij gemotiveerd om die extra stap te zetten die nodig is om uitdagingen te realiseren.

De organisatie functioneert optimaal als denken (strategie) en doen met elkaar in harmonie zijn. Door de juiste visie en het juiste handelen, zal de omzet en winst stijgen, zijn de medewerkers betrokken en competent en worden de verwachtingen van de klant regelmatig overtroffen.

Is dat voor u voldoende om te besluiten een strategie te formuleren? Lijkt me wel toch, echter het proces om je strategie te bepalen is een complex proces, omdat u te maken krijgt met een rijk pallet van overtuigingen en emoties van mensen. Zo’n proces begeleiden is een vak apart.

Klik hier, dan kunt u meer lezen over strategie.

Mijn volgende blog gaat dieper in op wat de gevolgen zijn als u geen strategische keuzes maakt.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief