Een winnende strategie bedenken: doe het maar eens


De strijd om de klant winnen, hoe doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat uw klanten voor ú blijven kiezen? En dat u zo aantrekkelijk bent voor uw doelgroep, dat zij ook voor u kiezen, en niet voor uw concurrent?

Uw uitdaging is een beter en ander antwoord te bedenken op deze vragen dan uw concurrenten, die hier natuurlijk ook over dubben.

Om een winnende strategie te bedenken, heeft u een proces nodig. Een aantal stappen, stappen die u in een bepaalde volgorde doorloopt en die leiden tot een gedragen en uitvoerbaar plan. Waarbij een ieder zijn en haar verantwoordelijkheden kent, en ook zin heeft om het plan uit te voeren.

Begint u aan het formuleren van zo’n strategie zonder dat robuuste proces, dan is de kans op succes helaas gering.

Dat proces waarlangs u een winnende strategie bedenkt, kent vele voetangels en klemmen:

  • De strijd van de ego’s

  • De energie die uit het proces gaat

  • De lef die het vergt om te kiezen

  • De facilitator, een schaap met minstens 5 poten

De strijd van de ego’s

Iedereen heeft een andere kijk op de wereld, op de realiteit. De meeste mensen denken dat zij het enig juiste perspectief op de zaak hebben, en daarmee de andere dus niet. De meeste mensen willen ook graag gelijk hebben, dus gaat het al snel om gelijk krijgen. Dat spelletje kost veel energie en leidt uiteindelijk tot frustratie en afhaken.

De energie gaat uit het proces

Als men bij het voetballen de doelen zou weghalen, dan zouden de toeschouwers snel thuis blijven. Mensen vinden het leuk om te winnen, als ze een wedstrijd spelen. U wint de wedstrijd als de klant een keuze voor u maakt en niet voor de concurrent. Met elkaar bezig zijn om nieuwe klanten te werven of bestaande klanten te behouden, is een boeiend proces. Om de energie gaande te houden, is feedback nodig. Door successen en teleurstellingen te ervaren, blijf je nadenken over hoe het de volgende keer beter kan.

Lef om te kiezen

We zijn bang om de verkeerde keuzes te maken. Kiezen voor het één, betekent vaak automatisch niet kiezen voor het ander. De denkfout die we daarbij maken is, dat het één daadwerkelijk beter is dan het ander, terwijl dat natuurlijk puur subjectief is. We vergeten dat er meerdere wegen naar succes kunnen leiden. De beste strategie bestaat niet.

De facilitator: het schaap met de 5 poten

De strategie is het hart van het kantoor. Een winnende strategie leidt tot duurzame en winstgevende groei. Verkeerde keuzes maken, dat leidt tot conflicten. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden hun inhoudelijke bijdrage (kunnen en willen) leveren; en dus heb je iemand nodig die de verantwoordelijkheid neemt om het proces effectief te laten verlopen.

Alle issues die in het verleden niet opgelost zijn, komen tijdens het proces weer boven tafel, en dat gaat vaak gepaard met heftige emoties. Oude strijd wordt weer opnieuw gestreden. Het is de taak van de facilitator om te zorgen, dat alle issues getransformeerd worden in heldere en onderbouwde keuzes, die door de meerderheid gedragen worden. Daartoe stelt hij ook de minderheid ruimschoots in de gelegenheid, hun manier van kijken naar voren te brengen.

De facilitator zorgt ervoor dat verschillen in zienswijzen omgebogen worden naar nieuwe inzichten, die leiden tot winst in de strijd om de klant. Lukt dat niet, dan gaat de energie uit het proces en doet dat schade aan de samenwerking van de leiders.

Het proces van het bedenken van de strategie is geslaagd, wanneer alle betrokkenen met veel enthousiasme aan de slag gaan om de strategie te implementeren. Ook daar is weer de uitdaging: hoe houdt u de energie erin?

Het is een vak apart, die processtappen succesvol te zetten. Dat vak zit meestal niet in het opleidingspakket van de accountant of fiscalist. Dus hebt u niet zelden een ervaren iemand van buiten nodig, die u door de inhoud loodst, met veel zorg voor de persoonlijke relaties.

Bezig zijn met strategie is een doorlopend proces en niet één of twee keer per jaar een dagje op de hei. Volgende week ga ik dieper in op wat ervoor nodig is om de energie erin te houden.

Bent u benieuwd naar een werkbare en praktische definitie van strategie, lees dan mijn eerste blog.

Bent u benieuwd naar de voordelen om een strategie te hebben, lees dan mijn tweede blog.

Bent u benieuwd naar de gevolgen als u geen strategie heeft, lees dan mijn derde blog.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief