De strategie uitvoeren: well done is better than well said


“Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen; omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden maakt, en hen die het onder de nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan, als lauwe verdedigers heeft.” Machiavelli

Strategie betekent keuzes maken en ‘verandering’- twee dingen die we instinctmatig liever vermijden. Waarom?

  • Het vereist moed om in het onbekende te stappen

  • We zijn bang om door het ijs te zakken

  • We vinden het lastig om verantwoordelijkheid te nemen

Durven in het onbekende te stappen

Leven is het meervoud van lef. Sommigen hebben van nature lef, en anderen hebben dat niet. Zelf ben ik zeker wel tien keer de hoge duikplank opgeklommen en langs dezelfde weg weer terug gegaan; pas de 11e keer (toen niemand keek) sprong ik er wel vanaf. Na tien staaltjes van moed draaide ik mijn hand er niet meer voor om.

Uw eerste jaarrekening bespreken, uw eerste project opzetten, uw eerste adviesgesprek met de ondernemer voeren, uw eerste presentatie geven, uw eerste internationale bespreking …… best wel spannend, niet? Ik had zelf vaak iemand nodig, die me over de drempel heen hielp en die me coachte. Achteraf was ik altijd blij dat ik het gedaan had, ook als het niet gegaan was zoals ik gehoopt had.

Angst om door het ijs te zakken

De kunst is om de angst te voelen en het toch te doen. Wat vaak helpt is om het geheel op te delen in kleine stappen en te beginnen met een stapje, dat haalbaar lijkt. Bij veel accountantskantoren is het ‘not done” om fouten te maken of te experimenteren. Dat ligt natuurlijk ook aan de aard van het werk. Maar wie niet waagt die niet wint.

Verantwoordelijkheid nemen

De strategie uitvoeren, betekent verantwoordelijkheid nemen. Bij het bedenken van de strategie maakt u keuzes, die volgens uw vaste overtuiging moeten leiden tot het winnen van de strijd om de klant. Die keuzes zijn vaak gebaseerd op ongetoetste hypotheses. Omdat het keuzes zijn met verstrekkende gevolgen, is het van belang de hypotheses zo snel mogelijk te toetsen aan de echte praktijk.

Het geheel is zo sterk als de zwakste schakel

Winnen doe je met z’n allen. De strategie brengt alle kritische succesfactoren bij elkaar. Alles heeft invloed op alles. Als de website geen leads genereert, dan zal het aantal nieuwe klanten tegenvallen. Als het aantal nieuwe klanten tegenvalt, zal ook de verwachte stijging van de omzet minder zijn. Als de stijging van de omzet tegenvalt, zal ook de stijging van de winst tegenvallen.

Maak iemand verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie

De praktijk is negen van de tien keer dat de bedachte (en vaak goed doordachte) strategie niet wordt uitgevoerd. De leiding gaat 2 dagen op de hei zitten en bedenkt mooie plannen. Daar wordt dan een mooie Powerpoint presentatie van gemaakt, en die wordt afgedraaid voor de medewerkers.

Vervolgens gebeurt er niets. Waarom?

  • De medewerkers voelen zich niet betrokken

  • De partners gaan zelf snel weer over tot de orde van de dag

  • De vereiste veranderingen worden niet projectmatig aangepakt

  • De beoogde resultaten worden niet zichtbaar

  • En niemand voelt zich persoonlijk verantwoordelijk.

Op mijn vraag aan een partner: “Wie kan aangesproken worden op de tijdige realisatie van de strategie?” blijft het antwoord maar al te vaak uit.

Bij de uitvoering van de strategie speelt de factor tijd een belangrijke rol. Blijven successen en resultaten te lang uit, dan stroomt de energie uit het proces. Als niemand de verantwoordelijkheid neemt, dan stopt het proces en neemt de hectiek van de dag de regie over.

In het volgende blog over strategie ga ik dieper in op de vragen: wie betrekt u bij het bedenken van de strategie en: welk proces volgt u?

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief