Strategie: werk met een enthousiast en multi-disciplinair team

Stel: u bent de leider van een accountantskantoor met 90 medewerkers, 3 vestigingen en 8 partners. De laatste drie jaar is uw omzet niet gestegen. U vindt het van belang om na te denken over uw strategie. Belangrijke vragen: Wie betrekt u hierbij? En hoe pakt u het aan?

U kunt het volgende in overweging nemen bij het formuleren van uw antwoord op deze 2 vragen:

U heeft waarschijnlijk al een missie en een visie. De strategie wordt daarvan afgeleid. U besluit de uitwerking van de strategie te delegeren aan een enthousiast en multidisciplinair team. U benoemt een leider van dit team, die u de opdracht geeft om binnen drie maanden een gedragen en winnende strategie te formuleren. Deze teamleider heeft veel invloed binnen het kantoor en heeft de reputatie, de dingen voor elkaar te krijgen. Hij/zij is nu, maar zeker over drie jaar van strategische waarde voor het kantoor.

Deze teamleider benoemt in overleg met u zijn eigen team ( 6 tot 8 personen). Van elke vestiging een vertegenwoordiger. Verschillende disciplines. Mannen en vrouwen. Voorwaarde is dat ze er allemaal veel zin in hebben.

U bent de opdrachtgever, de teamleider is de projectleider.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever zijn:

 • Bepalen van de missie en de visie

 • Bepalen van de strategische doelstelling

 • Beslissingen nemen

 • Voor capaciteit zorgen

 • Budget ter beschikking stellen

 • Beschikbaar zijn voor overleg

 • Grenzen aangeven in tijd en geld

 • Bevoegd zijn om capaciteit te leveren

 • De voortgang en de oplevering van deliverables te monitoren.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de projectleider zijn:

 • Verantwoordelijk voor het realiseren van het resultaat.

 • Beheersen van tijd, geld en kwaliteit

 • Bewaken van voortgang van het project.

 • Team samenstellen en instrueren.

 • Toegang tot opdrachtgever.

De projectleider organiseert een aantal bijeenkomsten, waarvan de aanpak als volgt is:

 1. Definieer het strategisch probleem

 2. Formuleer de strategische keuze (het probleem transformeren in een keuze)

 3. Genereer opties die passen bij de strategische keuze.

 4. Ontwerp een cascade voor elke optie

 1. Specificeer randvoorwaarden: Wat moet waar zijn om die optie tot zijn recht te laten komen[AL3] ? Voorbeeld: Om “trusted advisor” te zijn, moeten relatiebeheerders beschikken over bedrijfskundige kennis.

 2. Identificeer belemmeringen Wat is het minst waar? Voorbeeld: De relatiebeheerders durven ondernemende gesprekken te voeren met hun belangrijkste klanten.

 3. Ontwerp testen om belemmeringen te overwinnen. Voorbeeld: Als drie van de 10 relatiebeheerders 2 adviesopdrachten scoren uit 5 ondernemende gesprekken, dan gaan we door met deze strategische keuze.

Tussen de bijeenkomsten door, checkt het team de vruchten van hun denken met alle betrokkenen zoals de partners, medewerkers, klanten. De feedback wordt meegenomen tijdens de volgende bijeenkomst. Dit proces gaat door, totdat er voldoende draagvlak is voor de strategische keuze en de cascade die daaruit voortvloeit. Als afronding maakt het team een plan hoe de strategie te communiceren met alle betrokkenen. Het bedenken van motiverende werkvormen is een belangrijk onderdeel van het plan.

Samenvattend:

 • Kijk naar het strategieproces om manieren te bedenken om de strijd om de klant te winnen.

 • Met een gedragen en winnende strategie is de kans op succes het grootst.

 • Als u merkt dat de hectiek van de dag regeert, grijp in, analyseer de situatie en pak het strategie proces weer op.

 • Volg een bewezen succesvol proces en geef de stem van de minderheid de ruimte

 • Formeer een klein enthousiast team en geef hen een heldere opdracht.

 • Maak iemand verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie.

Neem een half uur de tijd om de 6 blogs in de juiste volgorde te lezen. Hebt u interesse om uw strategie te verfijnen of er een te bedenken, dan ben ik altijd bereid om met u daarover van gedachten te wisselen. Bel me (0643029853), dan maken we een afspraak om nader kennis te maken.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief