4 tips om als ondernemer de touwtjes in handen te nemen

Je bent en ondernemer en leidinggevende en coach van uw medewerkers en vakinhoudelijk expert. Om elke rol op zich goed in te vullen, heb je al een dagtaak nodig. Jijzelf en je omgeving echter verwachten dat je alle rollen “goed” invult.

Groeit je onderneming, heb je enthousiaste, betrokken en competente medewerkers, heb je veel enthousiaste klanten? Zit je zelf lekker in je vel? Zo ja, dan heb je de touwtjes in handen.

Zo nee, neem dan de tijd om onderstaande 4 tips uit te voeren:

Tip 1: Kijk kritisch naar de signalen die bepalen of je de leiding in handen hebt.

Vaak denkt de ondernemer dat hij de touwtjes in handen heeft, maar blijkt na enig onderzoek dat het toch niet het geval is. Ik heb een checklist gemaakt van signalen, die erop duiden dat je de leiding bent kwijtgeraakt. Download de checklist: “De touwtjes in handen nemen”. Wees je bewust wie wel de leiding heeft.

Voorbeeld: Een directeur van een overheidsinstelling was erg creatief, enthousiast en hij kon moeilijk nee zeggen. Zijn managementteam bezweek ondertussen bijna onder de werkdruk. Ik maakte dit tijdens een workshop zichtbaar en bespreekbaar. De directeur zag in dat hij uitging van een oneindige capaciteit. Als team begonnen zij duidelijk prioriteiten te stellen (dat gaan we minder of niet meer doen). Daarna keerde de rust en het plezier in het werk terug.

Tip 2: Maak een plan om je verder te ontwikkelen als leider en voer dat plan uit.

De ondernemer en de onderneming zijn elkaars spiegelbeelden. Als de ondernemer zich ontwikkelt, doet de onderneming dat ook.

Voorbeeld: Een vennoot van een middelgroot accountantskantoor liet zich vaak ondersneeuwen tijdens de maandelijkse voortgangsvergaderingen. Ik stelde met hem een plan op om te leren zijn grenzen te stellen en te handhaven. Hij stelde zichzelf duidelijke doelen hoe hij zich wilde gedragen. Hij ging de patronen herkennen (zoals hij werd onderbroken, de ander ging uitweiden, er waren bontjes gevormd, er werd van onderwerp veranderd) wat maakte dat hij toestond dat anderen over zijn grenzen gingen. Door samen te oefenen hoe effectief met deze patronen om te gaan, leerde hij steeds beter zijn vergaderdoelen te realiseren en zijn invloed te vergroten.

Tip 3: Denk op voorhand na over de impact op alle 11 succesfactoren als je veranderingen wilt doorvoeren.

Een onderneming is een systeem, waarbij alle onderdelen met elkaar samenhangen. Een verandering in de strategie heeft effect op alle andere onderdelen binnen het systeem. Het geheel is zo sterk als de zwakste schakel.

Voorbeeld: Een accountantskantoor realiseert zich dat in de toekomst de omzet aanzienlijk zal dalen, omdat de waarde van hun producten steeds minder wordt. Zij willen zich transformeren tot een advieskantoor. We hebben dat als doel gesteld en met de vennoten tijdens een workshop onderzocht wat dat betekende voor alle 11 kritische succesfactoren zoals de competenties van de medewerkers, de cultuur van de organisatie, de behoeften van de klanten, het unieke van de eigen organisatie, de kwaliteit van de producten en diensten etc. Iedereen beseft nu wat er moet zijn om dat veranderingsproces succesvol door te voeren. Samen hebben de vennoten op voorhand een integraal plan gemaakt om de stappen in gezamenlijkheid uitvoeren.

Tip 4: Doe de workshop ”Samen meer presteren”.

De 11 succesfactoren

Doordat iedereen druk is met het uitoefenen van zijn eigen functie, verliezen zij het overzicht over het geheel. Je kan het eigenlijk vergelijken met een grote beurt van een auto. Werken alle onderdelen nog effectief? Moet er nog iets gebeuren om mogelijke problemen te voorkomen?

Voorbeeld: De 2 vennoten van een klein financieel adviesbureau zagen hun omzetgroei stagneren. Het lukte niet om het tij te keren. We hebben met de belangrijkste spelers de workshop “Samen meer presteren” gedaan. Tijdens de workshop ontstond een duidelijk beeld van waar het naartoe moest en de groep was zeer gemotiveerd om die koers uit te voeren. Het jaar werd afgesloten met een omzetstijging van 15 %.

Klik hier voor meer informatie over de workshop.

In mijn volgende blogs werk ik de 4 tips concreter uit. In deze blogs lees je hoe je deze tips kunt toepassen op jouw eigen situatie. Download hier alvast gratis de checklist “De touwtjes in handen nemen”.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief