Vergroot je inkomen met minimaal 10% door verbindend leiding te geven


Een divisie directeur van een groot IT bedrijf kampte met een groot aantal problemen. Hij zat niet op één lijn met zijn twee teamleden, de spanningen in zijn team liepen hoog op, de omzet liep behoorlijk terug, goede techneuten verlieten het bedrijf, projecten liepen qua tijd en kosten uit de hand en hij wist niet meer hoe hij het tij kon keren. Hij voelde zich machteloos en had de leiding niet meer in handen.

Heb jij de leiding nog volledig in handen? Waarschijnlijk zal je ja zeggen en voelt het ook zo. De leiding – gedeeltelijk – kwijtraken is vaak een proces dat zich ongemerkt voltrekt. Toch geven een aantal signalen aan dat je gedeeltelijk de leiding bent kwijtgeraakt:

• De hectiek van de dag regeert • Doelen en plannen zijn vaag en impliciet. • De omzet daalt. • De winst daalt. • Collega’s en medewerkers komen hun afspraken niet na. • Collega’s komen niet of te laat op vergaderingen. Aktiepunten blijven staan. • Je bent de enige die de onderwerpen van de vergadering bepaalt. • Goede medewerkers verlaten het bedrijf. • Het ziekteverzuim neemt toe. • Je komt moe en/of onvoldaan thuis. • Je hebt steeds minder zin om naar het werk te gaan. • Het aantal klachten van klanten stijgt. • Je hebt het druk, druk, druk. Urgente zaken gaan voor belangrijke zaken. • Je vraagt je steeds meer af waar je het voor doet. • De sfeer is onprettig. Irritaties nemen toe. Sarcastische grappen. • De samenwerking verloopt stroef. • De medewerkers zijn ongemotiveerd en nemen geen initiatieven. • De medewerkers besteden veel tijd op internet voor privé doeleinden. • Er wordt veel over elkaar geroddeld. • Klanten gaan naar de concurrent. • Het kabbelt voort. • Je bent continu brandjes aan het blussen. Je komt niet toe aan wat je wilde doen. • Je wilt dingen veranderen, maar dat lukt steeds niet. • Je krijgt steeds meer kritiek van je collega’s. • Je mailtjes worden niet of te laat beantwoord.

Als meerdere signalen op jou van toepassing zijn, dan is de kans groot dat je de leiding – geheel of gedeeltelijk - niet meer in handen hebt.

En hoe ben jij de leiding dan kwijtgeraakt? Om die vraag te beantwoorden, komt het aan op de kwaliteit van jouw reflecterend vermogen. Als het antwoord begint met: de ander, de medewerkers, mijn collega’s, de concurrentie, de markt, de technologie, de economie, denk dan nog een keer na en neem jouw verantwoordelijkheid.

Geen verantwoordelijkheid nemen (zij)

  • De medewerkers willen niet veranderen.

  • De medewerkers zijn de hele dag bezig op internet.

  • De goede medewerkers gaan weg

  • Mijn klanten stellen onredelijke eisen. .

Wel verantwoordelijkheid (ik)

  • Ik ben (nog) niet in staat om mijn medewerkers te betrekken bij de veranderingen die ik nodig acht.

  • Ik ben (nog) niet in staat om ambitieuze doelen te stellen en hen te motiveren die extra stap te zetten die nodig is om de doelen te realiseren.

  • Ik ben (nog) niet in staat de goede medewerkers aan mij te binden.

  • Ik kan (nog) niet in staat aan de eisen van mijn klant te voldoen.

Het is zeer pijnlijk om toe te geven dat je de leiding niet meer in handen hebt. Eigenlijk wil je tot elke prijs verbergen dat het zichtbaar wordt, dus zal je vermijden dat het bespreekbaar wordt. En juist dat leidt weer tot contraproductief gedrag, waardoor je in een vicieuze cirkel terecht komt en nog meer de leiding uit handen geeft.

Beter is om verantwoordelijkheid te nemen en met jouw team de hoe vragen te stellen: hoe kunnen wij de veranderingen realiseren die nodig zijn, hoe kunnen we gemeenschappelijk en ambitieuze doelen stellen etc.

Verbindend leidinggeven is de oplossing Je kan op honderden manieren de leiding kwijtraken. De kern is vaak dat je niet in staat bent om van IK en JIJ (de medewerkers en de klant en) WIJ te maken. Alle IK-ken zijn belangrijk om de organisatie te laten ontwikkelen. Het gaat om IK en de ANDER en dat van daaruit het WIJ ontstaat. En als er geen WIJ ontstaat, dan ben je de leiding kwijt. Immers de ander volgt zijn spoor en jij volgt jouw spoor. En dan neemt vaak ongemerkt na verloop van tijd de hectiek van de dag de regie over en wordt de onderneming stuurloos. Als de leiding de onderneming niet bestuurt, dan loopt het vaak slecht af.

Dit plaatje geeft aan hoe het werkt:

Innemen van een metapositie

IK - Mijn spoor Als ondernemer volg ik mijn spoor. Ik voel waar het mij echt om gaat. Ik verbind me daarmee en breng dat over aan mijn managers en medewerkers, die ook hun eigen spoor hebben.

JIJ - Het spoor van de ANDER De ANDER is anders dan IK. Een andere kijk, een andere manier van denken, ander gedrag. Heb je daar last van of heb je daar gemak van? Hoor je de stem van de minderheid wel? Ben je in staat om en/en te denken in plaats van of/of? Ben je in staat de verbinding tussen ik en jij tot stand te brengen? Als de verbinding niet tot stand komt, ben jij de leiding kwijt. Mensen blijven dan doen wat ze altijd al gedaan hebben.

HET – de inhoud Verbindend leiderschap is verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat de organisatie met alle IK-ken zijn bestemming bereikt.

Als de bestemming van de organisatie niet helder (meer) in beeld is, geen energie krijgt en de leiding niet in staat is een WIJ te creëren van alle IK-ken, dan stagneert de groei van de onderneming.

Bovengenoemde divisiedirecteur zag in dat hij eerst zijn relatie met zijn 2 mededirecteuren moest verbeteren. Zijn 2 mededirecteuren waren sterke en eigenwijze persoonlijkheden, die nauwelijks meer met elkaar samenwerkten, maar wel heel goed waren in hun vak. Als eerste stap heb ik me gericht om de kwaliteiten, ambities, dromen, drijfveren, competenties en waarden van de individuele teamleden te benoemen en welke kwaliteiten ontwikkeld moesten worden om beter samen te werken. Dit gaf een boost, omdat door de kracht te benadrukken zij elkaar beter gingen waarderen. Eerst het persoonlijke, daarna het zakelijke. Als tweede stap maakten zij een persoonlijke verbinding met de missie – wat zij betekenen voor hun klanten – en met de visie – het ideaalplaatje van hoe dat eruit ziet. Samen gingen zij staan voor de/hun missie en de visie. Door de kwaliteit van de onderlinge relaties te verbeteren en enthousiasme te genereren voor een gemeenschappelijk doel, steeg de omzet met 60% en de medewerkers gingen weer die extra stap zetten om hun bijdrage te leveren.

Spelen één of meer van bovengenoemde signalen ook bij jouw onderneming, dan is het tijd om met de belangrijkste spelers weer inspiratie op te doen door verbinding tot stand te brengen op het persoonlijke en op het zakelijke vlak.

Een eerste stap kan zijn om samen met jouw belangrijkste medewerkers de workshop “Samen meer presteren” te volgen. Klik hier voor meer informatie:

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief