In drie stappen van "de hectiek van de dag regeert" naar succes op lange termijn


Hoe neem je de regie weer in handen, als de hectiek van de dag regeert? Hoe kan je bouwen aan succes op lange termijn?

Als de hectiek van de dag regeert, dan ben jij de leiding kwijt. De onderneming wordt wel gestuurd, maar niet of slechts gedeeltelijk door jou. Je hebt sterk de neiging om dat te ontkennen, omdat je dan in de ogen van anderen geen goede leider of ondernemer bent. Doen één of meerdere van deze signalen zich voor, dan is het tijd voor reflectie of zelfonderzoek. Als de hectiek van de dag regeert, dan is de belangrijkste oorzaak dat je er nog niet in geslaagd bent om van alle Ik-ken een WIJ te maken.

Het gevolg is dat er in jouw management team een sterk WIJ/ZIJ denken is ontstaan. Dat leidt tot fragmentatie – het uiteenvallen van de groep in sub-groepjes. Op een gegeven moment - als de onderlinge verhoudingen verslechteren - stopt ook de informatie uitwisseling tussen de sub-groepjes. Dat leidt er toe dat alle initiatieven in het zwarte gat vallen en de onderneming stuurloos is. Dat kost de onderneming veel geld en verspilde tijd.

De enige die het tij kan keren ben jij, de formele leider, de ondernemer of de directeur. De manier waarop jij dat doet, bepaalt het resultaat.

Stap 1: herken en erken dat jij en jouw team de leiding zijn kwijtgeraakt. Je hebt lef nodig om dat eerst aan jezelf te bekennen. Stel je kwetsbaar op en ga niet in op de schuldvraag. De schuldvraag is niet relevant. Wat wel relevant is te reflecteren op het gedrag, dat zich nu voordoet en dat bepaalde (negatieve) effecten heeft.

Als jij en je team erkent dat jullie gedeeltelijk de leiding kwijt zijn, dan kan je beginnen aan stap 2. Is dat nog niet het geval, dan ligt er geen voedingsbodem om aan stap 2 te beginnen.

Stap 2: is dat jij het initiatief neemt om met jouw MT (Management Team) een bijeenkomst te beleggen om gezamenlijk op een gestructureerde manier te kijken hoe de huidige situatie van de onderneming eruit ziet, wat de gemeenschappelijke gewenste situatie wordt en wat en wie ervoor nodig zijn om dat te realiseren.

Je kan die bijeenkomst niet zelf leiden, omdat je geen ervaring met een dergelijk proces hebt. Het proces dat leidt tot het verkrijgen van een gemeenschappelijk en gedragen plan is een complex proces. Elk onderdeel van het proces heeft een duidelijk doel en je moet ervaring hebben om alle voetangels en klemmen te ontwijken. Bovendien krijg je verwijten van je teamleden en dan ben je niet in staat het proces te begeleiden. De emoties kunnen hoog oplopen.

Klik hier voor meer informatie over een dergelijk proces.

Ben je er dan als je stap 1 en 2 gezet hebt? Nee.

Stap 3: Laat je daarna begeleiden door een ervaren coach. Het gevaar ligt op de loer dat je weer terugvalt in je oude patronen, die ertoe geleid hebben dat je in deze situatie verzeild bent geraakt. Je ziet de noodzaak om te veranderen in, maar je durft geen risico te nemen of in het onbekende stappen. Weerstanden steken de kop op en mensen hebben de neiging de schuldvraag te stellen en dan komen ze al snel uit bij jou. Een coach kan je begeleiden bij je ontwikkeling. Je hebt een ervaren en onafhankelijke coach nodig om daar effectief mee om te gaan en door te zetten. Hij helpt je om te doen wat nodig is en continu je focus gericht te houden op het gezamenlijke lange termijn doel.

Door over de juiste informatie te beschikken om de voortgang te volgen richting je doel, blijf je de juiste stappen zetten. Een specialist - zoals een accountant – kan helpen door een effectief management informatie systeem op te zetten in relatie tot je doel. Op basis van de verschillen tussen verwachting en werkelijkheid kan je steeds bepalen wat de volgende stappen zijn. Je zal daarbij continu de missie (waar het om draait) en de visie (wat er toe doet) van de organisatie als uitgangspunt nemen.

Wil je het gevoel hebben om grip te hebben op de situatie, ’s ochtends veel zin hebben aan het werk te gaan en ’s avonds een voldaan gevoel hebben van ertoe doen, neem dan contact met mij op.

Ik verdiep me in jouw concrete situatie en samen kijken we of jij vindt wat ik te bieden heb kan leiden tot de realisatie van jouw behoefte. Stuur een mail naar info@dartsbusdev.nl of bel me (Nico de Vrij, 0643029853).

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief