Is succes een keuze?

Hypothese: Succes = een keuze. Is dat waar? Nee. Maar voor mij wel.

Deze overtuiging is leidend voor mijn gedrag. Als ik niet succesvol ben, ga ik ervan uit dat ik ergens een onjuiste keuze heb gemaakt, zonder dat ik me daarvan bewust ben (logisch, want anders had ik wel de juiste keuze gemaakt). Dus ga ik onderzoeken waar ik mogelijk die onjuiste keuze gemaakt heb. Als ik denk iets gevonden te hebben, maak ik een andere keuze en zie dan of dat leidt tot meer succes. Zo niet, dan ……

Ik heb een geweldige workshop ontwikkeld (vind ik zelf) (zie https://www.ondernemenvanuitpassie.nl/deleidingnemen) , maar ik heb nog onvoldoende ondernemingen die zich inschrijven. Mijn hypothese is dat ik niet de juiste keuze gemaakt heb om jou als ondernemer te verleiden je in te schrijven. Naast bloggen, ga ik nu ondernemers in mijn netwerk rechtstreeks benaderen.

Ik begeleid ondernemers om hun succes te versnellen, vergroten en verduurzamen. Succesvol ondernemen is afhankelijk van een groot aantal factoren, die verschillen per ondernemer, per onderneming en per markt.

Ik maak daarbij gebruik van 2 belangrijke hypotheses en een aantal methodes.

Hypothese 1: Succes = de kwaliteit van denken + de kwaliteit van communiceren.

In essentie doet een ondernemer twee dingen nl. denken en communiceren. De kwaliteit van denken komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de keuzes die de ondernemer maakt.

Hoe beter de kwaliteit van communiceren, des te beter zijn de relaties met anderen (klanten en medewerkers). De kwaliteit van een onderneming wordt bepaald door de kwaliteit van de interactie.

Hypothese 2: Succes = toegevoegde waarde + onderscheidend vermogen + visie + strategie + leiderschap + cultuur + winstgevende klanten + talentvolle medewerkers.

Als je 1 of meer van genoemde factoren wilt verbeteren, dan leidt dat tot meer succes.

Doordat alle factoren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zal een verbetering van één van de factoren ook van invloed zijn op de rest. Als je ervoor kiest om één van de factoren te verbeteren, neem dan op voorhand ook mee wat dat betekent voor de andere factoren en neem dat op in jouw plan.

Of je onderneming groeit of de groei van je onderneming stagneert:

Heb je als ondernemer een belangrijke ambitie?

Hoe fijn is het als je op voorhand weet dat je aan alles gedacht hebt om jouw ambitie te realiseren? Hoe mooi is het als iemand je relevante vragen stelt over jouw ambitie en je kunt op alle vragen met zelfvertrouwen antwoorden. En als je twijfelt, dat je zelf na onderzoek die twijfel wegneemt. Dat je vertrouwen hebt dat je de juiste keuzes gemaakt hebt.

Daalt jouw omzet of jouw winst?

Dan klopt er iets niet, maar wat? Als je alles wat er te weten valt op het gebied van ondernemen stelt op 100, wat is jouw inschatting wat je zelf weet over ondernemen? Je kan jezelf vragen stellen over je toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen etc., maar veel beter is als een ander jou vragen stelt. Iemand met veel ervaring, die empathisch kan luisteren en die goede vragen kan stellen.

Stap over de drempel heen (mail naar info@dartsbusdev.nl of bel me 0643029853) en ga het gesprek met mij aan over bovengenoemde succesfactoren van jouw onderneming. Je krijgt in ieder geval nieuwe inspirerende inzichten, die je energie geven om met een beter plan op weg te gaan om jouw ambities te realiseren en jouw omzet en winst te vergroten.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief