Ondernemer, tijd voor een onderhoudsbeurt

Bezitters van een auto vinden het normaal om periodiek (jaarlijks of na 15.000 km) een grote onderhoudsbeurt te laten uitvoeren met als doel dat de auto betrouwbaar blijft functioneren. Niets is zo irritant als je auto niet start of als deze er onderweg mee stopt.

Is een onderhoudsbeurt voor ondernemingen zinvol en zo ja, hoe ziet het er dan uit? Voor auto’s is een onderhoudsbeurt normaal, maar voor ondernemingen nog niet. Waarom eigenlijk niet?

Wat houdt een onderhoudsbeurt in?

Een auto is een systeem, dat er voor zorgt dat we op elk moment van A naar B kunnen rijden. Een onderneming is ook een (complex) systeem: Een samenstel van op elkaar afgestemde, maar overigens zelfstandige delen, die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel ( bijv. omzet- en winst stijging, een enthousiaste klant, een gemotiveerde en competente medewerker).

Een onderhoudsbeurt bij ondernemingen is nog geen gemeengoed. Bij een onderhoudsbeurt onderzoekt het management team hoe zij presteren op de 11 belangrijkste factoren (bijv. strategie, leiderschap, innovatie, cultuur etc.) die bepalend zijn voor de prestaties van een onderneming.

Een onderhoudsbeurt kent drie belangrijke onderdelen:

 1. Verzamelen en analyseren van informatie over de huidige situatie: Bij elke factor geef je zelf aan wat voor verbetering vatbaar is (voorbeeld: je beoordeelt de huidige effectiviteit van de strategie met een 6 en je geeft aan wat er nodig om van de strategie een 10 te maken). Daarnaast stellen we je per factor 4 kritische vragen, die stof tot nadenken geven over de huidige situatie.

 2. Bepalen wat jullie het meeste aan het hart gaat: Uit alle factoren die voor verbetering vatbaar zijn, kiezen jullie de drie belangrijkste.

 3. Opdoen van inspiratie:

Door het zien van korte en inspirerende filmpjes over de essentie per succesfactor doe je nieuwe inzichten op. Dit maakt je bewust van de laatste inzichten op alle succesfactoren. Dit is een belangrijke inspiratiebron.

Welke signalen wijzen erop dat een onderhoudsbeurt bij ondernemingen zinvol is?

 • Je merkt dat de hectiek van de dag regeert. Je wordt geleefd.

 • Je komt moe en onvoldaan thuis.

 • Je werkt meer dan 40 uur.

 • De omzet blijft gelijk of wordt minder

 • De winst blijft gelijk of wordt minder.

 • Je krijgt steeds minder zin om naar jouw werk te gaan.

 • Je verliest belangrijke klanten.

 • Belangrijke medewerkers nemen onverwacht ontslag.

Hoe lang duurt een onderhoudsbeurt?

Een onderhoudsbeurt duurt bij ons een dag van 09.00 tot 17.00 uur.

Wat levert een onderhoudsbeurt u op?

 • Je verdient meer en je werkt minder.

 • Je hebt meer focus en energie om eruit te halen wat er in zit.

 • De samenwerking in het team wordt beter en plezieriger. Meer saamhorigheid en gelijk gerichtheid.

 • Je voelt je rustiger, krachtiger en meer “in control”.

Wie betrek je bij een onderhoudsbeurt?

In grove lijnen drie mogelijkheden:

 • Alleen de ondernemer/directeur.

 • Het management team.

 • Het management team plus een aantal belangrijke kartrekkers.

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12.

Wat is de prijs van een onderhoudsbeurt?

De prijs van een onderhoudsbeurt bedraagt 1750 euro excl. BTW en reis- en verblijfskosten.

Je bouwt met jouw team constructief aan een toekomst, waaraan iedereen graag zijn bijdrage aan wil leveren. Het begint met een heldere gemeenschappelijke ambitie. Die ambitie zorgt ervoor dat het team alle belemmeringen overwint die tussen hen en het doel instaan. Dat maakt dat je de regie in eigen handen neemt.

Bij wie doe je een onderhoudsbeurt?

Ik ben gespecialiseerd in onderhoudsbeurten. Ik heb een effectief proces bedacht, dat zich bewezen heeft. Ik heb 40 jaar ervaring op veel gebieden en ben al 23 jaar zelfstandig. Ik wil graag mijn visie op ondernemen overbrengen.

Ben je benieuwd naar de gezondheid en vitaliteit van je onderneming? Wil je die verbeteren? Bel mij (0643029853), dan maken we een afspraak. Dan kan ik jouw vragen beantwoorden en kunnen we met elkaar afstemmen hoe we de onderhoudsbeurt op uw onderneming kunnen afstemmen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten