Hoe en wanneer een veranderingsproces starten? 5 simpele stappen ....

Wat is een veranderingsproces? Als ik deze vraag aan 5 ondernemers stel, krijg ik 5 verschillende antwoorden. Als ik google op “Wat is verandering? “, dan krijg ik o.a. de volgende drie resultaten:

  • iets dat verandert: lijkt op iets dat bezig is van vorm en/of inhoud te veranderen

  • het anders maken of worden: lijkt een proces

  • iets dat anders is geworden: lijkt een resultaat

Het gaat dus kennelijk om een bepaalde realiteit te veranderen in een gewenste toekomstige realiteit. Onmiddellijk komen o.a. de volgende vragen op:

  • Waarom begin je aan een veranderingsproces?

  • Doe je het nu of later?

  • Hoe begin je dan zo’n proces?

  • Hoe geef je zo’n proces vorm?

Allemaal vragen, waarbij jouw antwoorden het eindresultaat bepalen.

Een antwoord kan zijn:

Stap 1: Geef je onderneming een cijfer.

Stel je geeft een cijfer aan de gezondheid en vitaliteit van jouw onderneming. Je vraagt je natuurlijk gelijk af wat het belang hiervan is. Het maakt natuurlijk niets uit, als je met dat gegeven niets doet. Maar het kan ook de start van een veranderingsproces zijn.

Stel je geeft de vitaliteit en de gezondheid van je onderneming een 8. Mijn advies is dan: geen veranderingsproces starten. Immers goed is de vijand van beter. De tijd is wel rijp om te veranderen bij alle cijfers lager dan een 8.

Als ik aan jou vraag, geef een cijfer over de gezondheid en de vitaliteit van jouw onderneming, dan komt dat cijfer uit jouw onbewuste. Jouw onbewuste bepaalt voor een groot deel jouw gedrag. In het cijfer zit veel informatie. Een 4 kan betekenen: het gaat slecht, ik maak me grote zorgen en ik weet niet meer wat ik moet doen om het beter te maken. Een 7 kan betekenen: ik ben tevreden, maar ik realiseer me dat het beter moet en ik heb energie om de kar te trekken.

Stap 2: Zoek naar de betekenis van jouw cijfer.

Ga dan eens bij jezelf na welke criteria in jouw gedachten opkomen op grond waarvan je tot een 7 komt. Criteria kunnen zijn: je winstgevendheid, je concurrentievoordeel, de kwaliteit van je medewerkers, de kwaliteit van producten en diensten, je strategie, je toegevoegde waarde, de beleving van je klanten, de reputatie van je onderneming, de cultuur die je hebt opgebouwd, de afhankelijkheid van de banken etc.

Je krijgt dan zicht op het object van verandering nl. één van eerder genoemde criteria.

Stap 3: Geef elk van de voor jou relevante criteria een cijfer.

De cijfers komen nog steeds uit je onderbewuste. Je weet dan wat jullie goed doen en wat minder goed.

Mijn advies is (en dat is waarschijnlijk anders dan je geneigd bent te denken): focus je op het verbeteren van je sterke punten, want daarmee ga je de strijd om de klant en de talentvolle medewerker winnen.

Roger Federer heeft een half jaar niet aan wedstrijden meegedaan. Wilde hij ooit nog een Grand Slam winnen op zijn leeftijd, dan moest hij zijn sterke punten verbeteren. Zijn service, zijn backhand en meer/sneller naar het net gaan. Hij heeft hierop hard getraind en de resultaten zijn bekend. Zonder een set te verliezen, heeft hij Wimbledon 2017 gewonnen.

Stap 4: Vraag hetzelfde aan een aantal belangrijke spelers binnen jouw onderneming.

Op zich zou het erg interessant zijn om dat ook te vragen aan je leidinggevenden en (of een aantal) medewerkers.

  • Geef een rapportcijfer aan de onderneming.

  • Welke criteria hanteer je daarbij?

  • Ken aan elk criterium een rapportcijfer toe.

Je zult verbaasd zijn over de diversiteit aan criteria en rapportcijfers per criterium. Dit levert jou een schat aan relevante informatie op.

Als je jouw leidinggevenden en medewerkers ook zou vragen: Wat is er per criterium nodig om daar een 10 van te maken?

Dan heb je niet alleen een beeld van hoe de onderneming er in de ogen van leidinggevenden en medewerkers er op dit moment uit ziet, maar ook een groot aantal belangrijke verbetervoorstellen.

Stap 5: Wissel de resultaten uit

Als je dan een dag de tijd neemt om dat met elkaar te bespreken op een constructieve manier, dan krijgt iedereen overzicht hoe de onderneming ervoor staat en wat er nodig is om beter te presteren. Iedereen beseft dat het nodig is om goed met elkaar samen te werken.

Is het verstandig om zo’n dag zelf te leiden? Nee. Je kan het beter laten doen door een onafhankelijke deskundige zoals ik, die al veel ervaring heeft opgedaan om dit proces tot een goed einde te brengen. Ik zorg ervoor dat ieders stem gezien, gehoord en gewaardeerd wordt.

Als je jezelf een beeld wilt vormen hoe de start van een veranderingsproces eruit ziet, stuur mij een mail.

Mooi. Maar nu hebben jullie er met elkaar over gesproken, jullie hebben goed naar elkaar geluisterd, jullie hebben meer begrip voor elkaar gekregen, jullie hebben nieuwe inzichten opgedaan, jullie hebben zin om dingen te verbeteren, maar hoe maken jullie van al die karbonaadjes weer een varken? Het antwoord op deze vraag is er naar mijn weten niet. Jij hebt er ongetwijfeld over nagedacht. Ik heb er zeker over nagedacht en ervaren wat wel en wat niet werkt en waarom niet. Mooie input voor een boeiend gesprek.

Je wilt graag een gesprek met mij aangaan over veranderingsprocessen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten