Met meer vertrouwen 2018 in

Hoe gezond is jouw onderneming? Hoe vitaal is jouw onderneming? Hoe kom je daar überhaupt achter? Gewoon, door een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren.....

Bezitters van een auto vinden het normaal om periodiek (jaarlijks of na 15.000 km) een grote onderhoudsbeurt te laten uitvoeren met als doel dat de auto betrouwbaar blijft functioneren. Niets is zo irritant als je auto niet start of als deze er onderweg mee stopt. Wil je weten of je gezond bent, dan laat je je bloed controleren of laat je een volledige gezondheid check-up doen. Ook normaal.

Is een onderhoudsbeurt voor ondernemingen zinvol en zo ja, hoe ziet het er dan uit?

Wat houdt een onderhoudsbeurt in?

Een auto is een systeem, dat er voor zorgt dat we op elk moment van A naar B kunnen rijden. Een onderneming is ook een (complex) systeem: Een samenstel van op elkaar afgestemde, maar overigens zelfstandige delen, die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel ( bijv. omzet- en winst stijging, een enthousiaste klant, een gemotiveerde en competente medewerker). Werkt dit systeem optimaal?

Bij een onderhoudsbeurt voor ondernemingen onderzoekt het management team hoe zij presteren op de 11 belangrijkste succesfactoren ( bijv. strategie, leiderschap, innovatie, cultuur etc.) die bepalend zijn voor het succes van hun onderneming.

Figuur 1: de elf belangrijkste succesfactoren.

Een onderhoudsbeurt kent drie belangrijke onderdelen:

 1. Verzamelen en analyseren van informatie over de huidige situatie: Bij elke factor geef je zelf aan wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Voorbeeld: je beoordeelt de huidige effectiviteit van de strategie met een 6 en je geeft aan wat er nodig om van de strategie een 10 te maken). Daarnaast stellen we je per factor 4 kritische vragen, die stof tot nadenken geven over de huidige situatie.

 2. Bepalen wat jullie het meeste aan het hart gaat: Aan welke succesfactor geven jullie in 2018 het meeste tijd en aandacht? Jullie bepalen de prioriteiten voor 2018.

 3. Opdoen van inspiratie: Door het zien van korte en inspirerende filmpjes over de essentie per succesfactor doe je nieuwe inspirerende inzichten op, die jullie in beweging brengen.

Welke signalen wijzen erop dat een grote onderhoudsbeurt bij ondernemingen zinvol is?

 • Je merkt dat de hectiek van de dag regeert. Je wordt geleefd.

 • Je komt regelmatig moe en onvoldaan thuis.

 • Je werkt meer dan 40 uur.

 • De omzet blijft gelijk of wordt minder

 • De winst blijft gelijk of wordt minder.

 • Je krijgt steeds minder zin om naar jouw werk te gaan.

 • Je verliest belangrijke klanten.

 • Belangrijke medewerkers nemen onverwacht ontslag.

 • Als je gevraagd wordt: Wat zijn je doelen voor 2018? Dan kan je niet direct een enthousiast antwoord geven.

Hoe lang duurt een onderhoudsbeurt?

Een onderhoudsbeurt duurt bij ons een dag van 09.00 tot 17.00 uur.

Wat levert een onderhoudsbeurt op?

 • Je verdient meer en je werkt minder.

 • Je hebt meer focus en energie om eruit te halen wat er in zit.

 • Het team werkt beter en plezieriger samen door saamhorigheid en gelijk gerichtheid.

 • Je voelt je rustiger, krachtiger en meer “in control”.

Wie betrek je bij een onderhoudsbeurt?

In grove lijnen drie mogelijkheden:

 • Alleen de ondernemer/directeur.

 • Het management team.

 • Het management team plus een aantal belangrijke kartrekkers.

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12.

Wat is de prijs van een onderhoudsbeurt?

Jouw investering bedraagt 1690 euro excl. BTW en reis- en verblijfskosten.

Je bouwt met jouw team constructief aan een toekomst, waaraan iedereen graag zijn bijdrage levert. Jullie creëren een heldere gemeenschappelijke ambitie. Die ambitie zorgt ervoor dat het team alle belemmeringen overwint die tussen hen en het doel instaan. Je neemt de regie in eigen handen.

Bij wie doe je een onderhoudsbeurt?

Ik ben gespecialiseerd in onderhoudsbeurten. Ik heb een effectief proces bedacht, dat zich bewezen heeft. Ik heb 40 jaar ervaring op veel gebieden en ben al 23 jaar zelfstandig. Ik wil graag mijn visie op ondernemen overbrengen.

Ben je benieuwd naar de gezondheid en vitaliteit van je onderneming? Wil je die verbeteren? Bel mij (0643029853) of mail mij (info@dartsbusdev.nl), dan maken we een afspraak. Dan beantwoord ik jouw vragen en bepalen we hoe we de onderhoudsbeurt op jouw onderneming afstemmen.

Als de onderhoudsbeurt nog in december of januari plaats vindt, krijg je € 200,= korting.

Ik wil alleen tevreden en enthousiaste klanten. Voldoet de onderhoudsbeurt niet aan jouw verwachtingen, dan krijg je je investering terug.

Uitgelichte berichten
Recente berichten